διάστημα ΘÏάκη Αθήνα Î’ΟΛΟΣ Ποιο είναι το κόστος των μεταπτυχιακών;

From StonerWIki
Jump to navigation Jump to search

ΒΟΛΟΣ Με αφορμή της μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής που δείχνει ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές χώρες στα μεταπτυχιακά προγράμματα......

Ποιο είναι το κόστος των μεταπτυχιακών; ΒΟΛΟΣ Στα ύψη τα δίδακτρα στη διοίκηση επιχειρήσεων- Αναλυτικός πίνακας
Με αφορμή της μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής που δείχνει ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές χώρες στα μεταπτυχιακά προγράμματα πραγματοποιήσαμε μια έρευνα σχετικά με το κόστος των μεταπτυχιακών σπουδών.Με βάση τα στοιχεία της μηχανής αναζήτησης του γραφείου διασύνδεσης του Δημοκριτείου πανεπιστημίου Θράκης διαπιστώθηκε ότι από τα 609 μεταπτυχιακά της βάσης δεδομένων τα 314, ήτοι το 51,5% απαιτούσαν δίδακτρα και τα 295 ήταν δωρεάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη βάση δεδομένων του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης περιλαμβάνονται μεταπτυχιακά όλων των ΑΕΙ και Α ΤΕΙ καθώς και του Ανοιχτού πανεπιστημίου και του Διεθνούς πανεπιστημίου.Αναζητήσαμε πληροφορίες γα το ύψος των διδάκτρων για να έχουν οι ενδιαφερόμενοι μια εικόνα σχετικά με το κόστος. Στον τρίστηλο πίνακα που ακολουθεί έχουν την ονομασία του κάθε προγράμματος το τριτοβάθμιο ίδρυμα στο οποίο προσφέρεται καθώς και το κόστος. Μέσα από τα στοιχεία διαπιστώνει κανείς ότι στην Ελλάδα τις κρίσης υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια που προσφέρουν μεταπτυχιακά με κόστος μεγαλύτερο από το σύνηθες των 3.625 ευρώ της μελέτης της Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Βέβαια δεν λείπουν και τα ιδρύματα που διατηρούν χαμηλές τιμές στα δίδακτρά τους ενώ κάποια εξ αυτών προχώρησαν σε μείωση.Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουμε το πρόγραμμα της «Οικονομικής Ανάλυσης» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπου υπήρξε μείωση των διδάκτρων της τάξης του 15.4% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Μειώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στα μεταπτυχιακά άλλων πανεπιστημίων όπως «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση περιβάλλοντος», «  πολεοδομία – Χωροταξία» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου τα δίδακτρα μετά τη μείωση ανέρχονται σε 2.000 ευρώ. Υπάρχουν όμως και πανεπιστήμια που λόγω της οικονομικής συγκυρίας έχουν προχωρήσει στην απαλλαγή διδάκτρων για φοιτητές που πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις. Παραθέτουμε την απόφαση και τους όρους απαλλαγής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες του Ιόνιου πανεπιστημίου» όπου λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας έχει προχωρήσει στις παρακάτω οικονομικές διευκολύνσεις:1. Ο πρώτος εισακτέος σε βαθμολογία απαλλάσσεται από τα δίδακτρα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Ότι δεν είναι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας και διαθέ ΤΕΙ προσωπικό εισόδημα κάτω των 10.000 χιλιάδων ευρώ το οποίο αποδεικνύει με επίσημα έγγραφα.

2. Απαλλάσσονται από τα δίδακτρα όσοι αποδεδειγμένα είναι άποροι.

3. Μείωση των διδάκτρων κατά 40% για όσους είναι άνεργοι και για όσο διάστημα διαρκεί το καθεστώς ανεργίας.

4. Μείωση των διδάκτρων έως 40% για όσους είναι πολύτεκνοι και έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

5. Για όσους δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται οικονομική ενίσχυση έως 40% των διδάκτρων ή διαζευκτικά μερική κάλυψη ορισμένων εισιτηρίων πλοίων και λεωφορείων για όσους φοιτητές /τριες κατοικούν σε απόσταση άνω των 200 χιλιομέτρων από την έδρα του ΠΜΣ. Προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα εισόδημα κάτω των 8.000,00 ευρώ.

6. Το ΠΜΣ έχει κάνει διακανονισμό με καλό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης το οποίο διαθέ ΤΕΙ δωμάτια στους φοιτητές/τριες με τιμή 25 € τη διανυκτέρευση.

Για να ενεργοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία στα μαθήματα. Τα πιο πάνω παραδείγματα αξίζει να γίνουν αντικείμενο μίμησης και από άλλα πανεπιστήμια που δεν έχουν μειώσει τα δίδακτρά τους παρά την οικονομική κρίση.Τα πιο ακριβά μεταπτυχιακάΑξίζει να σημειωθεί ότι τσουχτερά είναι τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά στην Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν και τα 7.000 ευρώ ειδικά αυτά που απευθύνονται σε στελέχη. Επίσης ιδιαίτερα ακριβό είναι και το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή του πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς το κόστος φθάνει τα 7.500 ευρώ.Ε-ΜΒΑ –στελέχηΠανεπιστήμιο Πειραιά8.800

Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική ΥπηρεσιώνΠανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια8.000

Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (ΔΠΔ)Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών8.000

MA in Heritage ManagementΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών7.500

«Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την υγεία»Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας7.500

ΜΒΑ-Tourism ManagementΠανεπιστήμιο Πειραιά7.500

M.Sc. Programme in International marketingΟικονομικό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία7.100

«Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, ΠΑΝΗΓΥΡΙ την υγεία, την Εργασία»Πανεπιστήμιο Αθηνών/ΔΠΘ7.000

ΜΒΑΠανεπιστήμιο Πειραιά6.900

ΜΒΑΟικονομικό Πανεπιστήμιο6.500
ΜεταπτυχιακόΠανεπιστήμιοΚόστος σε ευρώ


Ε-ΜΒΑ –στελέχηΠανεπιστήμιο Πειραιά8.800


Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική ΥπηρεσιώνΠανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια8.000


Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (ΔΠΔ)Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών8.000


MA in Heritage ManagementΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών7.500


«Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την υγεία»Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας7.500


ΜΒΑ-Tourism ManagementΠανεπιστήμιο Πειραιά7.500


M.Sc. Programme in International marketingΟικονομικό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία7.100


«Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την υγεία, την Εργασία»Πανεπιστήμιο Αθηνών/ΔΠΘ7.000


ΜΒΑΠανεπιστήμιο Πειραιά6.900


ΜΒΑΟικονομικό Πανεπιστήμιο6.500


M. Sc. in BANKING AND ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ FINANCIAL MARKETSΠανεπιστήμιο Πειραιά6.000


ΜΒΑΠανεπιστήμιο Μακεδονίας6.000


Περιβαλλοντική Εκτίμηση Κινδύνου και Διαχείριση των Παράκτιων Θαλάσσιων Φυσικών ΠόρωνΑΠΘ5.500


Διδακτική της τεχνολογίας και Ψηφιακά ΣυστήματαΠανεπιστήμιο Πειραιά5.400


Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών ΣυστημάτωνΠανεπιστήμιο Πειραιά5.400


Ρινολογία-ρινοχειρουργικήΔΠΘ5.000


Ψυχική υγείαΑ ΤΕΙ Θεσσαλίας5.000


Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου5.000


ΜΒΑΔΠΘ5.000


«Msc in Innovation in Technology and Entrepreneurship»Α ΤΕΙ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ4.500


Φροντίδα στο Σακχαρώδη ΔιαβήτηΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ4.500


ΠΜΣ Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΑ ΤΕΙ Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης4.500


Τεχνολογία ΠετρελαίουΑ ΤΕΙ Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης4.500


ΒιοστατιστικήΠανεπιστήμιο Αθηνών4.400


Ανθρώπινη απόδοση και υγείαΑΠΘ4.120


Παγκόσμια Πολιτική οικονομία-Global Political Economy

 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου4.000


Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΑ ΤΕΙ Πάτρας4.000


«Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και ΓενετικήΔΠΘ4.000


Δημόσιες Σχέσεις και μάρκετινγκ με Νέες ΤεχνολογίεςΑ ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας4.000


ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΠανεπιστήμιο Αθηνών4.000


Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική

 Πανεπιστήμιο Αθηνών4.000


Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και έρευναΠανεπιστήμιο Αθηνών4.000


Μοριακή & Εφαρμοσμένη ΦυσιολογίαΠανεπιστήμιο Αθηνών4.000


Ευρωπαϊκές Πολιτικές ΝεολαίαςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας4.000


ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΠανεπιστήμιο Αθηνών4.000


Διεθνής Ιατρική –Διαχείριση κρίσεων υγείαςΠανεπιστήμιο Αθηνών4.000


Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική- έρευναΠανεπιστήμιο Αθηνών4.000


Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική ΝοσηλευτικήΠανεπιστήμιο Αθηνών4.000


«ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας3.800


ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας3.800


Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΑ ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας3.600


Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπουΠανεπιστήμιο Αθηνών3.600


Ειδική ΑγωγήΠανεπιστήμιο Αθήνας3.600


Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της ΆσκησηςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας3.500


Οικονομική ΑνάλυσηΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου3.300


Εφαρμοσμένη ΟικονομικήΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας3.300


Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη ΜεσόγειοΑ ΤΕΙ Καβάλας3.200


ΘΡΟΜΒΩΣΗ-ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝΠανεπιστήμιο Αθηνών3.200


Τεχνολογίες περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική ΝομοθεσίαΔΠΘ3.000


Ευφυείς Τεχνολογίες [http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7 <a href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7">ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκης</a>3.000


«MBA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ3.000


Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής ΕργασίαςΔΠΘ3.000


Υδατικούς Πόρους και τη Διαχείριση του περιβάλλοντοςΕΜΠ3.000


Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές τηs Σύγχρονης Ανατολικήs και Νοτιοανατολικήs ευρώπηsΠανεπιστήμιο Μακεδονίας3.000


Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΠανεπιστήμιο Αιγαίου3.000


Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού ΧώρουΓΠΑ3.000


Δημιουργική ΓραφήΠανεπιστήμιο Δυτ.Μακεδονίας2.800


Ειδική ΑγωγήΠανεπιστήμιο Αθηνών2.800


Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής ΠαραγωγήΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών2.641


Διδακτική και Μεθοδολογία ΜαθηματικώνΠανεπιστήμιο Αθήνας2.600


«Διεθνείς
Σχέσεις και ΠολιτικέςΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου2.500


Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και ΔίκτυαΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου2.500


Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών ΜονάδωνΠανεπιστήμιο Αιγαίου2.500


Παιδικό βιβλίο και  Παιδαγωγικό ΥλικόΠανεπιστήμιο Αιγαίου2.500


Επεμβατική ΑκτινολογίαΠανεπιστήμιο Αθηνών2.400


Βασική και
Εφαρµοσµένη Γνωσιακή ΕπιστήµηΠανεπιστήμιο Αθηνών2.400


Περιβαλλοντική Μηχανική και ΕπιστήμηΔΠΘ2.250


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝΠανεπιστήμιο Αθηνών2.200


Χρηματοοικονομική Λογιστική και ΔιοίκησηΑ ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας2.100


ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Η/ΥΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου2.100


Μουσειακές ΣπουδέςΠανεπιστήμιο Αθηνών2.100


Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παρ αγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων τεχνολογιώνΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας2.000


Ιατρική του ΎπνουΔΠΘ2.000


Ιατρική Φυσική- ΑκτινοφυσκήΔιατμηματικό2.000


Παθολογία της κύησηςΠανεπιστήμιο Αθηνών2.000


Προαγωγή Ψυχικής υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών ΔιαταραχώνΠανεπιστήμιο Αθηνών2.000


Ενδαγγειακές Τεχνικές στην αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεωνΠανεπιστήμιο Αθηνών2.000


Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση περιβάλλοντοςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας2.000


πολεοδομία – ΧωροταξίαΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας2.000


Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή ΑνάπτυξηΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας2.000


Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή
ΟλοκλήρωσηΠανεπιστήμιο Αιγαίου2.000


Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικίαΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας2.000


ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας2.000


Περιβαλλοντική Πολιτική και ΔιαχείρισηΠανεπιστήμιο Αιγαίου2.000


«Επιστήμες της αγωγήςΔΠΘ1.500


Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και της επικοινωνίας για την ΕκπαίδευσηΠανεπιστήμιο Αθηνών1.400


Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Ωπλισμένο ΣκυρόδεμαΔΠΘ1.200


Μεταπτυχιακά ΦαρμακευτικήςΠανεπιστήμιο Αθηνών1.000


έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και ΣυνοχήΠανεπιστήμιο Αιγαίου1.000


Πολιτικής Επιστήμης και ΚοινωνιολογίαςΠανεπιστήμιο Αθηνών880


Κράτος και Δημόσια ΠολιτικήΠανεπιστήμιο Αθηνών700

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ Βίντεο: ΚΛΙΝΙΚΗ Η Χρυσή Αυγή μετέτρεψε τελετή στις Θερμοπύλες σε ναζιστικό υπερθέαμα

«Οι πολιτικάντηδες με τα "burberry" ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή», απαντά η Χρυσή ΑυγήΕίχε δεν είχε η Χρυσή Αυγή κατάφερε, χωρίς ιδιαίτερο κόπο είναι η αλήθεια, να μεταβάλει μια τιμητική τελετή στις Θερμοπύλες προς τιμήν του Λεωνίδα και των συμπολεμιστών του, Αυτοκίνητο σε ένα εθνικιστικό σόου.


Τα μέλη του ακροδεξιού κόμματος συγκεντρώθηκαν στο χώρο όπου δόθηκε η μάχη των Θερμοπυλών με σκοπό να τιμήσουν το μεγάλο στρατάρχη και τους υπόλοιπους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για να σταματήσουν την προέλαση των Περσών. Αυτό όμως που ξεκίνησε ως τιμητική τελετή, εξελίχθηκε σε ένα ναζιστικό, Δήμος Σκοπέλου παραστρατιωτικό υπερθέαμα. Οι παρευρίσκοντες σχημάτισαν έναν μαίανδρο και ανάβοντας δαυλούς εκτελούσαν με θέρμη τα στρατιωτικά παραγγέλματα του Ηλία Κασιδιάρη, Champions League ενώ τραγουδούσαν τον ύμνο της οργάνωσης.Αυτό όμως δεν αρκούσε, Πλατεία Ελευθερίας καθώς οι συμμετέχοντες θέλοντας να δώσουν κλίμα... γηπέδου άναψαν δεκάδες καπνογόνα!Το... πρωτότυπο πρόγραμμα απόδοσης τιμής στο Λεωνίδα περιελάμβανε και χαιρετισμό με υψωμένο το χέρι από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος, σε λόγο που έβγαλε, ΚΛΙΝΙΚΗ καταφέ�<a href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1">ΕλλάδαΕλλάδας</a> και φυσικά αποθεώθηκε από τα μέλη του κόμματός του.Τι απαντά η Χρυσή Αυγή
Πάντως, έπειτα από το σάλο που προκλήθηκε με το εθνικιστικό σόου στις Θερμοπύλες και την έκταση που πήρε το θέμα, η Χρυσή Αυγή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για έναν «οχετό ύβρεων και άθλιας παραπληροφόρησης» κατά του Εθνικιστικού Κινήματος.«Οι πολιτικάντηδες με τα "burberry" που χαζογελάνε στις τηλεοπτικές κάμερες, ασφαλώς ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή της Χρυσής Αυγής», αναφέρει η Χρυσή Αυγή και συνεχίζει προσθέτοντας ότι, «αυτοί που στέλνουν τις κομματικές τους νεολαίες στην Μύκονο για "clubbing", πολεμούν τους νέους Εθνικιστές που τιμούν τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες».«Η Χρυσή Αυγή προσηλωμένη στις αιώνιες αξίες του Ελληνισμού, θα συνεχίσει να αποδίδει τιμές στους Πατέρες, με την αισθητική και τα σύμβολα που γέννησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και συνεχίζουν να εμπνέουν ακόμα και στο άχρωμο σήμερα.», καταλήγει.
ΒΟΛΟΣ Θ. Πάγκαλος: «Σε ποιο συμπόσιο να πάω; Σε αυτούς τους αποτυχημένους;»

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ Βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε ο Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας στο ΒΗΜΑ FM 99,5

και ερωτηθείς για τους λόγους που δεν παρέστη στο συμπόσιο του Κινήματος.«Επί 32 χρόνια βουλευτής, μου έλεγαν να μη συγκρούομαι και να μην τα λέω
αυτά τα πράγματα. Και τώρα βγαίνουν διάφοροι τυχάρπαστοι τύποι από τη
μπλογκόσφαιρα – κάτι ούφο! – και τώρα μου λένε διάφορα. Μα, εσείς μου
λέγατε να μην τα λέω! Για να κάνετε τη φοροδιαφυγή σας, για να κάνει η
ΟΛΜΕ ιδιαίτερα… Τα έχω γράψει σε βιβλίο και έτσι βγήκε το "μαζί τα
φάγαμε". Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Να το διαβάσετε. Σε ποιο συμπόσιο να
πάω; Σε ποιους; Σε αυτούς τους αποτυχημένους που το μόνο που τους
ενδιαφέρει είναι ο μηχανισμός; Που τσακώνονται για το αν ο ήλιος θα
είναι πράσινος ή πορτοκαλί; Αν θα λέγεται ΠΑΣΟΚ ή ΝΑΣΟΚ ή ΚΑΖΑΣΟΚ; Δεν
θέλω να μιλήσω. Ό,τι έχω να τους πω, το λέω δημοσίως, σε όλο τον κόσμο.
Στα στελέχη του αποτυχημένου συγκροτήματος που έγινε από 44% κάτω από το
10%, μονοψήφιο, δεν έχω να πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να το πω, ούτε σε
ηγέτες που το έφτασαν εκεί και είναι ο Σημίτης, ο Γ. Παπανδρέου και ο
Βενιζέλος. Μαζεύτηκαν και αγκαλιάστηκαν και μας είπαν "ελάτε να πάμε
μπρος". Τι εμπρός; Τον μηχανισμό τους ενδιαφέρει να ελέγξουν και να
διατηρήσουν, για να έχουν τα προνόμιά τους και ας με διαγράψουν
επιτέλους, για να τελειώσει η αγωνία μου αν θα το κάνουν ή όχι. Μα δεν
με έχει διαγράψει ποτέ κανείς! Ούτε από το ΚΚΕ δεν έχω διαγραφεί και
έφυγα μόνος μου – και τώρα σκέφτομαι μήπως γυρίσω. Πώς τον λένε τον
γενικό γραμματέα του ΚΚΕ; Πωπω… πώς καταντήσαμε. Ούτε το όνομα του γ.γ
του ΚΚΕ να μην ξέρουμε…» είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο
Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα, μολονότι
είναι ιστορικό στέλεχος του κόμματος:Μεταξύ άλλων «να κατέβουν μαζί στις ευρω εκλογές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ» πρό ΤΕΙνε ο κ. Πάγκαλος, σχολιάζοντας ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να συνυπάρξουν σε μία ευρύτερη παράταξη.Υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για μια ευρύτερη φιλοευρωπαϊκή παράταξη. Με αφορμή τη συζήτηση για την επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ο κ.Πάγκαλος σχολίασε:  «Το θέμα είναι τα προβλήματα επί των οποίων υπάρχει διαφωνία. Αυτά πρέπει να συζητήσουν με τον Σαμαρά κ�<a href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1">κόμμακόμματα</a> που υπάρχουν στην κοινωνία και να τα συζητήσουν, από τη στιγμή που δεχόμαστε ένα ενιαίο πλαίσιο που είναι η αρχή της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και της ύπαρξης της μεικτής οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της αγοράς»και πρόσθεσε:«Από τη στιγμή που δέχεσαι αυτές τις αρχές, ανήκεις στην ίδια ευρύτερη παράταξη. Και κατά τη γνώμη μου, στις ευρω [http://www.ypes.gr/el/Elections/NationalElections/ εθνικές <a href="http://ekloges.ypes.gr/">εκλογέςεκλογές</a> για να δώσουν βουλευτές, θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να κατέβουν μαζί. Δεν έχω αντίρρηση αν βάζετε σε αυτή τη σκέψη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μαζί. Σας λέω ότι οι δυνάμεις που πιστεύουν στο ελληνικό Σύνταγμα και την ευρώπη και δεν λένε μια μέσα, μια έξω, μια από εδώ και μια από εκεί και που πιστεύουν στη μικτή οικονομία και έχουν εγκαταλείψει τις κομμουνιστικές φαντασιώσεις περί Κράτους και μικτής οικονομίας, μπορούν να υπάρξουν μαζί».Ο κ. Πάγκαλος εξέφρασε επίσης την �<a href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1">κόμμακόμματα</a>, αλλά στις ευρω εκλογές θα αναζητήσει μία συνολική λύση, με ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι αυτή που περιέγραψε ο ίδιος.Υποστήριξε μάλιστα ότι: «Είμαστε σε μια περίοδο έντασης κοινωνικής, στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Και όταν λέω αυτό, δεν εννοώ γουναράδικα και φυσεκλίκια. Εννοώ εμφύλιο πόλεμο με παρέμβαση της πολιτικής στην οικονομία με τρόπο τέτοιο που καταστρέφει την οικονομία και δεν αφήνει τη χώρα <a href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82">τουρισμότουρισμός</a>! Αυτοί οι άνθρωποι που καίνε την Αθήνα και γράφουν στους τοίχους που καθάρισε ο δήμαρχος της πόλης… Γράφουν «Καμίνη, τοίχος δεν θα μείνει». Λένε ότι θα καταστρέφουν, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Αυτός είναι λοιπόν ο εμφύλιος πόλεμος της δεκαετίας μας».Ο πρώην υπουργός άφησε και πάλι αιχμές κατά του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ σχολίασε ότι: «Η Φώφη προηγείται στις δημοσκοπήσεις επειδή είναι η κόρη του Γιώργου Γεννηματά».
ΒΟΛΟΣ
source: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/600551/poio-einai-to-kostos-ton-metaptuhiakon/

ΒΟΛΟΣ…