Αιγαίο κυκλοφορία ΟΤΕ Online Νομικό Φροντιστήριο Διοικητικού Δικαίου Σε διαθεσιμότητα 1.929 υπάλληλοι 9 υπουργείων

From StonerWIki
Jump to navigation Jump to search

Online Νομικό Φροντιστήριο Διοικητικού Δικαίου Προσωπικό «χαμηλών προσόντων», Online Φροντιστήριο Διοικητικού Δικαίου κυρίως υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Online Νομικό Φροντιστήριο αλλά και δευτεροβάθμιας, Online Νομικό Φροντιστήριο εργαζόμενους τεχνικών ειδικοτήτων και διοικητικούς υπαλλήλους περιλαμβάνουν στην πλειονότητά τους οι 1.929 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που καταργούνται σε εννέα υπουργεία."

Σε διαθεσιμότητα 1.929 υπάλληλοι 9 υπουργείων Online Νομικό Φροντιστήριο Διοικητικού Δικαίου


 


Υπογράφηκαν σήμερα το πρωί οι νέες κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν «την κατάργηση 1.929 πλεοναζουσών οργανικών και προσωποπαγών θέσεων, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού».


Έτσι, προχωρά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης που έχει ως στόχο να «υποδεχθεί» την τρόικα έχοντας 12.500 υπαλλήλους στο πρόγραμμα κινητικότητας ως το τέλος Σεπ Τεμβρίου και 4.000 στον προθάλαμο προς απόλυση.


Από το σύνολο των θέσεων στη δίνη της διαθεσιμότητας έχουν βρεθεί ως επί το πλείστον οι ειδικότητες γραμματέων - δακτυλογράφων, οδηγοί, νυχτοφύλακες και διάφοροι τεχνίτες. Δεδομένο είναι ότι ο κλάδος του προσωπικού καθαριότητας βρίσκεται υπό διωγμόν στο Δημόσιο, με χαρακτηριστική περίπτωση το υπουργείο Οικονομικών το οποίο κατήργησε μόνο θέσεις που καλύπτουν καθαρίστριες.


Παράλληλα, νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από υπουργεία, όπως ο ΕΦΕΤ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, «χάνουν» υπαλλήλους κλάδων τεχνικών αυτοκινήτων, κλητήρες, γραμματείς αλλά και προσωπικό των κλάδων βιβλιοθηκονομίας και δενδροανθοκηπουρών.


Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η «φουρνιά» αυτή μαζί τους σχολικούς φύλακες που ήδη έχουν βγει σε διαθεσιμότητα βρίσκονται σε επισφαλή θέση, μια και οι μοριοδοτήσεις για την αξιολόγηση προσωπικού θα τους φέρουν πίσω στην κατάταξη διάθεσης για κάλυψη κενών.


Μετά την έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τα εννέα υπουργεία, έρχεται η σειρά του υπουργείου Άμυνας, όπου θα καταργηθούν 400 θέσεις υπαλλήλων οι οποίοι θα ενταχθούν στη φάση της κινητικότητας του Σεπ Τεμβρίου. Έπονται οι σχεδιασμοί για την ένταξη σε διαθεσιμότητα άλλων 12.500 ως το τέλος Δεκεμβρίου.


Οι λίστες με τις καταργούμενες θέσεις:


υπουργείο Οικονομικών


Το «ξεκαθάρισμα» των «υπεράριθμων» υπάλληλων στο υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε από τις καθαρίστριες και το προσωπικό καθαριότητας.


Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριακού Μητσοτάκη προβλέπει την κατάργηση 595 οργανικών και προσωρινών θέσεων προσωπικού (κενών και καλυμμένων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης του υπουργείου Οικονομικών των κατωτέρω ειδικοτήτων:


- 501 οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών.


- 38 οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Τελωνείων.


- 35 οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Γενικού Χημείου του Κράτους.


- 18 προσωρινών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών.


- 3 προσωρινών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Δημοσιονομικού.


Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Συνολικά καταργούνται 558 θέσεις. Τη μερίδα του λέοντος έχει το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ με αρκετούς επιμελητές, φύλακες, προσωπικό καθαριότητας αλλά και κοινωνικής εργασίας.


Στον ΟΑΕΔ καταργούνται 251 οργανικές και προσωρινές - προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού.


- 105 θέσεις, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Εμπειροτεχνιτών


- 6 θέσεις, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Πρακτικών Εκπαιδευτών


- 33 θέσεις, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού Μαγειρείου


- 19 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλητήρων − Αποθηκαρίων − Ιματιοφυλάκων


- 15 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών


- 71 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Προσωπικού καθαριότητας


- 2 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων


Καταργούνται 180 οργανικές και προσωρινές - προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ:


- 28 θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικής Εργασίας


- 33 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Προσωπικού καθαριότητας


- 2 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού Ιματισμού


- 34 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Εργατών


- 60 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Επιμελητών


- 23 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Φυλάκων Νυχτοφυλάκων


Καταργούνται επίσης 9 προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού από την κεντρική υπηρεσία (2) του υπουργείου και την Επιθεώρηση Εργασίας (7):


Από την Κεντρική Υπηρεσία:


- 1 θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τεχνικών, Ειδικότητας Οδηγών


- 1 θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τραυματιοφορέων


Από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας:


- 4 θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου/ειδικότητας Τεχνικών


- 2 θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Προσωπικού Η/Υ


- 1 θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Οδηγών.


Από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) καταργείται μία οργανική θέση μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τηλεφωνητών.


Στον ΟΓΑ καταργούνται 19 οργανικές και προσωρινές - προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού.


- 1 θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Εμπειρικών Εργοδηγών


- 1 θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών Σχεδιαστών


- 1 θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Εργοδηγών


- 1 θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών


- 1 θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Αρχειοθετών


- 1 θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών


- 2 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Καθαριστριών.


- 5 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλητήρων


- 1 θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου Νυχτοφυλάκων


- 3 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Τηλεφωνητών


- 1 θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου Χειριστών Μηχανών


- 1 θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών


Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) καταργούνται 69 οργανικές και προσωρινές - προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού.


- 3 θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικής Υποστήριξης Είσπραξης Εισφορών


- 8 θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Δια φόρων Ειδικοτήτων


- 4 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Επιμελητών


- 51 θέσεις κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών (μερικής απασχόλησης)


- 2 θέσεων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού


- 1 θέση κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Προσωπικού καθαριότητας (μερικής απασχόλησης)


Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) καταργούνται 29 οργανικές και προσωρινές - προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού.


- 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού


- 10 θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών - Γραμματέων


- 3 θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής


- 4 θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ


- 5 θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Επιμελητών


- 1 θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Προσωπικού καθαριότητας


- 1 θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Φυλάκων Νυχτοφυλάκων


Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού


Συνολικά καταργούνται 200 θέσεις. Εκτός βρίσκονται δακτυλογράφοι, γραφίστες, μεταφραστές, φύλακες κ.ά. Αναλυτικά:


Καταργούνται 19 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού των νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου και αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών:


- 4 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ΔΕ 3 Σχεδιαστών


- 6 οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ ΔΕ Σχεδιαστών


- 1 προσωποπαγής θέση ΔΕ Γραφιστών στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων


- 2 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ΔΕ 2 δακτυλογράφων


- 3 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ΔΕ 2 Μεταφραστών / Στενογράφων - Στενοδακτυλογράφων-Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου


- 1 ορΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκης</a>
- 2 θέσεις οργανικές μόνιμου προσωπικού ΥΕ ΑγγελιοΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκης</a>.


Καταργούνται επίσης 36 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):


- 2 προσωρινές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών-Ασυρματιστών-Μηχανικών (Κλάδος Μετατρεπόμενος σε Προσωρινό)


- 1 προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτή (Κλάδος Μετατρεπόμενος σε Προσωρινό)


- 1 προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΤΕ Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (Κλάδος Μετατρεπόμενος σε Προσωρινό)


- 1 οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΕ Χημικών


- 3 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΕ Χειριστών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων


- 2 οργανικές θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Φυσικής αγωγής


- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων


- 3 οργανικές θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων


- 2 προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Τουριστικών Επαγγελμάτων


- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Ενδύτριας


- 5 οργανικές θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Δακτυλογράφων, εκ των οποίων έχουν πληρωθεί οι δύο θέσεις


- 6 προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας Φυλάκων Κτιρίων


- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας Θυρωρών


- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων


- 3 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού


- 3 οργανικές θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, ΥΕ Επιμελητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.


Επιπλέον καταργούνται 145 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού


- 43 θέσεις του κλάδου/ειδικότητας των ΥΕ Εργατών


- 63 θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Σχεδιαστών του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


- 18 θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού


- 8 θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων


- 9 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ1 Κλητήρων-Χειριστών


- 2 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών


- 2 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ προσωπικού Kαθαριότητας της ΓΓΑ.


Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Καταργούνται 73 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού:


- 13 θέσεις του κλάδου ΔΕ1 Γεωργικού - Κτηνοτροφικού


- 28 θέσεις του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού – Λογιστικού


- 5 θέσεις του κλάδου ΔΕ7 Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής


- 3 θέσεις του κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων


- 24 θέσεις του κλάδου ΥΕ2 Προσωπικού καθαριότητας


Καταργείται εξάλλου το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) αντίστοιχων ειδικοτήτων, των κλάδων ΔΕ9 Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων Γεωτρυπανιστών, ΥΕ3 Εργατών, ΥΕ4 Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων, ΥΕ5 Βοηθητικού Προσωπικού, και ΔΕ11 Τεχνικού Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης:


- 4 οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ9 Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων Γεωτρυπανιστών


- 1 προσωποπαγής θέση μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ9 Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων Γεωτρυπανιστών


- 5 οργανικές θέσεις, μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ3 Εργατών


- 8 προσωποπαγείς θέσεις, μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ3 Εργατών


- 1 οργανική θέση προσωπικού ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ3 κλάδου ΥΕ3 Εργατών


- 10 προσωρινές - προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ3 Εργατών


- 3 οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ4 Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων


- 1 προσωποπαγής θέση μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ4 Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων


- 2 οργανικές θέσεις, μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ5 Βοηθητικού Προσωπικού


- 2 προσωποπαγείς θέσεις, μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ5 Βοηθητικού Προσωπικού


- 1 προσωρινή θέση προσωπικού ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ11 Τεχνικού Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.


Καταργείται το σύνολο των οργανικών θέσεων μονίμου και προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού στον
Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ):


- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών Αυτοκινήτων


- 1 οργανική θέση μονίμου προσωπικού του κλάδου ΥΕ Κλητήρων.


- 2 προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ κλάδων − Ειδικοτήτων ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας


Επίσης καταργείται το σύνολο των οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου δικαίου των κλάδων ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και ΥΕ Δενδροανθοκηπουρών στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο:


- 1 θέση του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας


- 1 θέση του κλάδου ΥΕ Δενδροανθοκηπουρών


- 1 οργανική θέση τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών Βοηθών.


Στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών καταργείται:


- 1 θέση του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

υπουργείο περιβάλλονπεριβάλλοντος</a>, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Καταργούνται 100 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού. Από τη�Υ ΠΕΚΑΠΕΚΑ</a> καταργούνται:


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Φιλολόγων


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Καλών Τεχνών


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου


- 9 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Εργοδηγών Χωρίς Πτυχίο (Προσωρινός Κλάδος)


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΤΕ11 Εργοδηγών


- 2 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΤΕ υγείας και Πρόνοιας


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Ηλεκτρολόγων


- 15 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών


- 5 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Εφηρμοσμένων Τεχνών


- 7 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ


- 2 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Πληροφορικής


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου


- 3 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Τηλεφωνητών


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών


- 3 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Εμπειρικών Εργοδηγών


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Εργοδηγών


- 2 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Οργάνων


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ06 Τεχνικών Δομικών Έργων


- 3 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ07 Τεχνικός Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ08 Τεχνικού Σχεδιαστών


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ09 Τεχνικός Χειριστών Μηχανημάτων - Γεωτρυπανιστών


- 3 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού (Οδηγός)


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ16 Τεχνικού Οδηγών


- 3 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων Α΄)


- 4 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων


- 4 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων


- 3 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού


- 4 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας


- 1 θέση κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Αποθηκάριος


- 2 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Οδηγών


Από τη Γενική Γραμματεία Ενέρκειας και Κλιματικής Αλλαγής καταργούνται:


- 5 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ3 Τεχνικών


- 3 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ1 Επιμελητών


- 2 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ2 Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων


Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων


Καταργούνται (το σύνολο των θέσεων) 98 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις κλάδου/ειδικότητας μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ):


Μόνιμο προσωπικό:


- 8 (5 οργανικές και 3 προσωποπαγείς) θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 1 Βοηθητικού Προσωπικού


- 6 (3 οργανικές και 3 προσωποπαγείς) θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 2 Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων


- 4 (2 οργανικές και 2 προσωποπαγείς) θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 3 Προσωπικού καθαριότητας


- 5 προσωποπαγείς θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 4 Εργατών


- 1 προσωποπαγής θέση κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 7 Εργατοτεχνίτες Οδοποιίας


- 7 (4 οργανικές και 3 προσωποπαγείς) θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 2 Τεχνικού (Σχεδιαστών)


- 1 προσωποπαγής θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 13 Αποθηκαρίων


- 2 προσωποπαγείς θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 16 Τεχν. Βοηθοί


- 20 προσωποπαγείς θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 19 Καταμ/τών Κυκλοφορίας


- 6 προσωποπαγείς θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 4 Ανθοκηπουρών


- 22 προσωποπαγείς θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα)


Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ


- 1 προσωποπαγής θέση κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 1 Βοηθητικού Προσωπικού


- 4 προσωποπαγείς θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 2 Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων


- 2 (1 οργανική και 1 προσωποπαγής) θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 3 Προσωπικού καθαριότητας


- 2 προσωποπαγείς θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 4 Εργατών


- 1 προσωποπαγής θέση κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 5 Κλητήρων


- 6 οργανικές θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 2 Τεχνικού (Σχεδιαστών)


Οι καταργούμενες θέσεις αφορούν αποκλειστικά προσωπικό που υπηρετεί στις Κεντρικές και Ειδικές Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η καταργηθείσα με κοινή υπουργική απόφαση Διεύθυνση Οικονομικού (Δ18) της ΓΓΔΕ, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταφέρθηκαν στη ΓΔΟΥ, πλην της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (ΥΑΣΒΕ), των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων - Πυροπλήκτων και των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, Ύδρευσης Ρόδου και των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων.


Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας


Με την ΚΥΑ καταργούνται θέσεις που αφορούν διοικητικούς και λογιστηρίου ΔΕ και υπαλλήλους ΥΕ.


Αναλυτικά, καταργούνται 100 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού:


- 36 θέσεις ΔΕ κλάδου Διοικητικού − Λογιστικού


- 5 θέσεις ΔΕ κλάδου Πληροφορικής


- 4 θέσεις ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ


- 3 θέσεις ΔΕ κλάδου Λοιπών Ειδικοτήτων


- 3 θέσεις ΔΕ κλάδου Τεχνικού


- 2 θέσεις ΔΕ κλάδου Δακτυλογράφων-Στενογράφων


- 2 θέσεις ΔΕ κλάδου ΔΕ Οδηγών


- 1 θέση ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων


- 4 θέσεις ΥΕ κλάδου Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων


- 3 θέσεων ΥΕ κλάδου Επιμελητών


- 1 θέση ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού


Υπουργείο Τουρισμού


Καταργούνται 98 θέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ως ακολούθως:


- 52 θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου / Ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων


- 46 θέσεις προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου / Ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού.


Οι καταργούμενες θέσεις αφορούν τεχνικό προσωπικό και ειδικότητες γραμματέων στις κεντρικές υπηρεσίες από τη μια και εργαζόμενους του κλάδου καθαριότητας, ειδικότητες όπως μάγειροι αλλά και διοικητικό προσωπικό στις επαγγελματικές σχολές Αναβύσσου, Μακεδονίας, Ηρακλείου Κρήτης.


Κεντρική Υπηρεσία:


- 3 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών


- 3 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών / Τεχνολογικών Εφαρμογών


- 1 θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών


- 2 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών


- 1 θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ προσωρινού κλάδου Εργοδηγών χωρίς Δίπλωμα/Πτυχίο ΤΕΙ


- 10 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ Κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων


- 2 θέσεις μόνιμου ή ΙΔΑΧ προσωπικό κατηγορίας ΔΕ Κλάδου/ ειδικότητας οδηγών.


Επαγγελματική Σχολή Αναβύσσου


- 2 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Επιμελητή Εκπαιδευτηρίων


- 1 προσωποπαγής θέση, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Επιμελητή Εκπαιδευτηρίων


- 1 θέση, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικός υπάλληλος - Επιμελητής.


- 1 οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ Κλάδου προσωπικό εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμος


- 1 οργανική θέση μόνιμου προσωπικού Κατηγορίας ΥΕ, Κλάδου καθαριότητας, ειδικότητας Πλυντών - Πλυντριών


- 1 θέση οργανική θέση, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορία ΥΕ με ειδικότητα Μάγειρας Β΄ - Μπουφετζής


Επαγγελματική Σχολή Μακεδονίας


- 2 οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Επιμελητών


- 1 οργανική θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Μάγειρας Β΄ - Μπουφετζής


- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Βοηθητικό Προσωπικό Κουζίνας


Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης


- 1 οργανική θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Νυχτερινός Επιμελητής.


- 1 οργανική θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Επιμελητής.


- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Επιμελητή.


- 1 οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Επιμελητών Εκπαιδευτηρίων.


- 1 οργανική θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Μάγειρας Α΄.


- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Υπεύθυνη Πλυντηρίου - Λινοθήκης.


- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Λαντζέρα.


Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων:
- 2 θέσεις υπαλλήλων, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού.


Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου


Καταργούνται 20 οργανικές και προσωπογαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρ. 90 του Ν. 4172/2013:


- 9 θέσεις μόνιμου προσωπικού ΔΕ Κλάδου Τεχνικού


- 1 προσωποπαγής θέση ΙΔΑΧ ΔΕ Κλάδου Τεχνικού


- 1 οργανική θέση ΙΔΑΧ ΔΕ ειδικότητας Συντηρητών


- 1 προσωποπαγής θέση ΙΔΑΧ ΔΕ ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών


- 1 προσωποπαγής θέση ΙΔΑΧ ΔΕ ειδικότητας Λεβητοποιών


- 2 προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ ΔΕ ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτων


- 5 θέσεις μόνιμου προσωπικού ΥΕ Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού


 


Διαβάστε επίσης:


[http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/347368/sygkentrosi-diamartyrias-tis-olme-pics-vid Συγκέντρωση διαμαρ τυρί[http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/347375/se-diathesimotita-astynomikos-poy-katigoreitai-oti-skotose Σε διαθεσιμότητα αστυνομικόςαστυνομικός που κατηγορείται ότι σκότωσε...</a>


 


 


Online Νομικό Φροντιστήριο Διοικητικού Δικαίου Online Νομικό Φροντιστήριο Διοικητικού Δικαίου Βίντεο: Η Χρυσή Αυγή μετέτρεψε τελετή στις Θερμοπύλες σε ναζιστικό υπερθέαμα

«Οι πολιτικάντηδες με τα "burberry" ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή», απαντά η Χρυσή ΑυγήΕίχε δεν είχε η Χρυσή Αυγή κατάφερε, χωρίς ιδιαίτερο κόπο είναι η αλήθεια, να μεταβάλει μια τιμητική τελετή στις Θερμοπύλες προς τιμήν του Λεωνίδα και των συμπολεμιστών του, σε ένα εθνικιστικό σόου.


Τα μέλη του ακροδεξιού κόμματος συγκεντρώθηκαν στο χώρο όπου δόθηκε η μάχη των Θερμοπυλών με σκοπό να τιμήσουν το μεγάλο στρατάρχη και τους υπόλοιπους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για να σταματήσουν την προέλαση των Περσών. Αυτό όμως που ξεκίνησε ως τιμητική τελετή, εξελίχθηκε σε ένα ναζιστικό, παραστρατιωτικό υπερθέαμα. Οι παρευρίσκοντες σχημάτισαν έναν μαίανδρο και ανάβοντας δαυλούς εκτελούσαν με θέρμη τα στρατιωτικά παραγγέλματα του Ηλία Κασιδιάρη, ενώ τραγουδούσαν τον ύμνο της οργάνωσης.Αυτό όμως δεν αρκούσε, καθώς οι συμμετέχοντες θέλοντας να δώσουν κλίμα... γηπέδου άναψαν δεκάδες καπνογόνα!Το... πρωτότυπο πρόγραμμα απόδοσης τιμής στο Λεωνίδα περιελάμβανε και χαιρετισμό με υψωμένο το χέρι από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος, σε λόγο που έβγαλε, καταφέ�ΕλλάδαΕλλάδας</a> και φυσικά αποθεώθηκε από τα μέλη του κόμματός του.Τι απαντά η Χρυσή Αυγή
Πάντως, έπειτα από το σάλο που προκλήθηκε με το εθνικιστικό σόου στις Θερμοπύλες και την έκταση που πήρε το θέμα, η Χρυσή Αυγή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για έναν «οχετό ύβρεων και άθλιας παραπληροφόρησης» κατά του Εθνικιστικού Κινήματος.«Οι πολιτικάντηδες με τα "burberry" που χαζογελάνε στις τηλεοπτικές κάμερες, ασφαλώς ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή της Χρυσής Αυγής», αναφέρει η Χρυσή Αυγή και συνεχίζει προσθέτοντας ότι, «αυτοί που στέλνουν τις κομματικές τους νεολαίες στην Μύκονο για "clubbing", πολεμούν τους νέους Εθνικιστές που τιμούν τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες».«Η Χρυσή Αυγή προσηλωμένη στις αιώνιες αξίες του Ελληνισμού, θα συνεχίσει να αποδίδει τιμές στους Πατέρες, με την αισθητική και τα σύμβολα που γέννησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και συνεχίζουν να εμπνέουν ακόμα και στο άχρωμο σήμερα.», καταλήγει.
Online Νομικό Φροντιστήριο Διοικητικού Δικαίου Δωρεάν φάρμακα σε ανασφάλιστους και άπορους ανακοίνωσε ο Άδωνις

Η δωράν φαρμακευτική περίθαλψη θα αφορά στο πρόγραμμα κάλυψης των δικαιούχων των εισιτηρίων υγείας - Οι μέχρι τώρα δικαιούχοι είναι περίπου 10.500 αλλά αυτοί καλύπτονται μόνο για εξετάσεις ιατρικές.Mεγάλη συμμαχία - συνεργασία του υπουργείου Yγείας με τον φαρμακευτικό κόσμο, ΣΦΕΕ και φαρμακαποθήκες, ΕΟΦ και ΙΣΑ, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξασφάλισε την παραχώρηση φαρμάκων σε όλους τους ανασφάλιστους και άπορους.Από τον Οκτώβριο εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα είναι στην πλήρη εξέλιξή του.Η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη θα αφορά στο πρόγραμμα της κάλυψης των δικαιούχων των εισιτηρίων υγείας.
Ουσιαστικά οσοι λάβουν το εισιτήριο υγείας θα καλύπτονται και
φαρμακευτικά. Μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ, περίπου 900.000
φαρμακευτικά σκευάσματα.Οι μέχρι τώρα δικαιούχοι είναι περίπου 10.500 αλλά αυτοί καλύπτονται μόνο για εξετάσεις ιατρικές. Το δίκτυο που οργανώνεται σήμερα θα καλύπ ΤΕΙ και τις φαρμακευτικές ανάγκες των ανασφάλιστων και των άπορων.Πρόκειται για μια έμμεση παραδοχή ότι το ποσό που αφορά στο εισιτήριο υγείας δεν επαρκεί και για φαρμακευτική κάλυψη, και αυτό το
κενό θα καλύψει η συνεργασία με τις εταιρίες και τις φαρμακαποθήκες.Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη θα επεκταθεί το δίκτυο ιατρείων κοινωνικής αποστολής σε όλη τη χώρα.Παράλληλα, μέσω των ενοριών θα γίνει καταγραφή των ανασφάλιστων και άπορων στην επικρά ΤΕΙα. Μέχρι τώρα στο κοινωνικό ιατρείο της Αθήνας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Πατούλης,  έχουν εξεταστεί 30.000 άτομα ανασφάλιστα.Στόχος η χορήγηση γενοσήμων έως και 60%Γενναία μείωση της τιμής των γενόσημων ανακοίνωσε ακόμη ο υπουργός υγείας. Είναι ένα από τα μέτρα που θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο για τα φάρμακα που καταρτίζεται και θα παρουσιαστεί και στην τρόικα. Κίνητρα δόθηκαν ήδη στους ασφαλισμένους που επιλέγουν γενόσημα, αλλά αναλόγως θα δοθούν και στους γιατρούς για να τα συνταγογραφούν καθώς και στους φαρμακοποιούςΟ υπουργός υγείας ξεκαθάρισε ότι είναι ανάγκη να συνταγογραφηθούν γενόσημα, προκειμένου να διατεθούν και τα νέα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας τα τελευταία δυο χρόνια.Η γενναία μείωση των τιμών θα συνοδεύεται προοδευτικά και από άλλα μέτρα, είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η τιμή θα συσχετίζεται με τον όγκο πωλήσεων.Η συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη ακολουθεί το «μπαράζ» διαμαρτυριών το
οποίο έχουν εξαπολύσει οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, αλλά και ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), οι οποίοι ζητούν εκ νέου από τον
υπουργό υγείας να ανακληθεί η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ για την αποκλειστική
συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας, καθώς και να ακυρωθεί ο σχετικός
νόμος Λοβέρδου.
Online Νομικό Φροντιστήριο Διοικητικού Δικαίου
source: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/347481/se-diathesimotita-1929-ypalliloi-9-ypoyrgeion

Online Νομικό Φροντιστήριο Διοικητικού Δικαίου…